Zajęcia pozalekcyjne 2019/2020

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE/FAKULTATYWNE/KONSULTACJE

1. JĘZYK POLSKI

p. DONERSTAG
FAKULTETY: co 2 poniedziałek 8:55, każdy czwartek 14:45
WYRÓWNAWCZE: czwartek 15:40

2. MATEMATYKA

p. GONIWIECHA
FAKULTETY: poniedziełek i piątek 8:00
WYRÓWNAWCZE: poniedziałek i środa 14:45

3. JĘZYK ANGIELSKI

p. CHADAJ
WYRÓWNAWCZE: indywidualnie

p. MAZUR
FAKULTETY: Środa 16:30

4. JĘZYK NIEMIECKI

p. WOJTAS
WYRÓWNAWCZE: poniedziałek 15.30
FAKULTETY: czwartek 16:30

p. WINDISZ
WYRÓWNAWCZE: indywidualnie

5. MASAŻ

p. KRYSIAK
WYRÓWNAWCZE: środa 7.00 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I SPECJALISTYCZNE

1. PISMO PUNKTOWE

p. CHMIELARSKA - indywidualnie

2. USPRAWNANIE WIDZENIA

p. GAJOWIEC - indywidualnie

3. GIMNASTYKA KOREKCYJNA

p. Lewicki - indywidualnie

4. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

p. HANKE-KOWAL
W GODZINACH PRACY

5. OBSŁUGA KOMPUTERA

p. KUDŁACIK - indywidualnie

6. TERAPIA PEDAGOGICZNA

p. CHMIELARSKA - indywidualnie 

7. ORIENTACJA PRZESTRZENNA

p. Duś - indywidualnie

 

ZAJĘCIA SPORTOWE, KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ I INNE

1. PIŁKA NOŻNA / ŚCIANKA WSPINACZKOWA

p. NOWARA - indywidualnie

2. PRZYGOTOWANIE DO ZAWODÓW I SPARTAKIAD

p. Lewicki - indywidualnie

3. GRY PLANSZOWE

p. BEDNARSKA
PONIEDZIAŁEK raz w miesiącu

4. KÓŁKO SZACHOWO - WARCABOWE

p. OWCZAREK-LIPIŃSKA
WTOREK (1 X W MIESIĄCU)

5. KĄCIK KULINARNY

p. TRUCHŁA-SZPULARZ
ŚRODA (2 RAZY W MIESIĄCU)

6. KÓŁKO PLASTYCZNO-RĘKODZIELNICZE

p. OWCZAREK-LIPINSKA, p. TRUCHŁA-SZPULARZ
ŚRODA, CZWARTEK (2 RAZY W MIESIĄCU)

7. TRENING INTELIGENCJI

p. BEDNARSKA
PONIEDZIAŁEK (RAZ W MIESIĄCU)

8. KÓŁKO FILMOWE

p. OWCZAREK-LIPIŃSKA
ŚRODA (RAZ W MIESIĄCU)

9. TEMATYCZNE WTORKI

p. KRAJEWSKA-WAWSZCZYK
WTOREK

12. KONSULTACJE W RAMACH INTERNATU

p. RYŚ - FIZYKA/MATEMATYKA
indywidualnie

p. CHMIELARSKA - MATEMATYKA
indywidualnie

p. DONERSTAG - J. POLSKI
indywidualnie

p. RANOS - MASAŻ i ANATOMIA
indywidualnie

p. ILARSKA - MASAŻ i ANATOMIA
indywidualnie

13. PODSTAWY PROGRAMOWANIA ROBOTÓW

p. RUTKOWSKI
indywidualnie

 

© SOSW Chorzów 2008 - 2015